Produkowane przez nas oprogramowanie jest odpowiedzią na potrzeby wypływające bezpośrednio od naszych klientów. Jego wysoka funkcjonalność osiągnęliśmy dzięki wnikliwej analizie uwag i sugestii zgłaszanych przez banki. Korzystamy z tego cennego Źródła na etapie projektowania, przygotowywania jak i testowania naszych produktów.

    W naszej ofercie posiadamy m.in.:"OPŁATY" - System obsługi dokumentów z kodem kreskowym"WPŁATY" - System obsługi wpłat detalicznych ELIXIR, US, ZUS"PODPISY" - Elektroniczna karta wzorów podpisów"ANALIZY BANKOWE" - System Analiz Bankowych"JELSA" - System do Ewidencji Środków Trwałych"SMS-SERWIS" - Informacje o saldzie i operacjach SMS'em"HVAR" - System do Ewidencji Zdarzeń Kredytowych"RAB" - Generator wyciągów e-mail"PAG" - Generator wyciągów blankietowych"KOPIA FTP"Najnowsze programy w naszej ofercie